Myco קורסים אונליין


טופס הזמנת קורס דיגיטלישם פרטי ומשפחה:
:דואר אלקטרוני
:טלפון

:אבקש להזמין את הקורס/ים שלהלן
קורס תדמית בעסקים ובחברה .... 2,160 ₪ / youtube 1,920 ₪
קורס שפת הגוף - תקשורת ללא מילים .... 480 ₪ / youtube 440 ₪
קורס עיצוב תדמית אישית: לבוש, סטייל והופעה .... 420 ₪ / youtube 380 ₪
קורס תקשורת בין-אישית אפקטיבית (יחסי אנוש) .... 380 ₪ / youtube 340 ₪
קורס פרזנטציה - העברת מסרים והופעה בפני קהל .... 320 ₪ / youtube 280 ₪
"הפאזל האנושי" - סגנונות תקשורת .... 140 ₪ / youtube 120 ₪
EQ אינטליגנציה רגשית ישומית .... 140 ₪ / youtube 120 ₪
"נעים מאד" - נוהגי היכרות בעבודה ובחברה .... 140 ₪ / youtube 120 ₪
נימוסים והליכות: נימוסי אירוח, נימוסים בחברה ובעסקים .... 140 ₪ / youtube 120 ₪
תקשורת בין-תרבותית .... 120 ₪ / youtube 100 ₪
נימוסי שולחן .... youtube 80 ₪ (הדרכה אינטרנטית - ללא דיסקים)

:כתובת למשלוח

:הערות

המחירים כוללים מע"מ.
דמי טיפול ומשלוח בדואר רשום .... 20 ₪.
רכישה ב- Disk On Key אפשרית בתוספת תשלום.
youtube קורסים לצפיה ביוטיוב במחשב / סמארטפון / טאבלט / אייפד - בקלות, בנוחות וברצף.
   ללא צורך בשימוש בדיסקים ובהוזלה משמעותית במחיר (40-240 ₪).
ברכישת ההדרכה/ות הנני מודע/ת לכך כי הצילומים נערכו בסביבה לימודית
   הכוללת רעשים סביבתיים.

ברצוני לקבל את העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית".
האתר לתדמית ושפת גוף
www.tadmit4u.net